Who's online

There are currently 0 users and 0 guests online.
www.flickr.com

Lid worden

Het is heel begrijpelijk dat je enkele vragen hebt alvorens je lid wil worden. Tijdens de opstartfase van de KBC Squash Club Leuven hebben we getracht om de meest voor de hand liggende vragen te beantwoorden. Mocht je dus nog twijfels hebben, dan zullen deze na het lezen van de volgende paragrafen beslist snel verdwijnen.

Waarover moet ik beschikken om lid te kunnen worden?

Heb je na het bekijken van het vrije gedeelte belangstelling om lid te worden? Dan is meedoen, humor en enthousiasme het belangrijkste. Een minimum aan squash kennis en materiaal is vanzelfsprekend aanbevolen. Zelfs het meest eenvoudige squash racket kan prachtige resultaten opleveren en volstaat ruimschoots om aan alle activiteiten te kunnen deelnemen.


 


Wat kost het om lid te worden?

Niets! Jawel, lidmaatschap is gratis. KBC Squash Club Leuven krijgt sponsoringgelden vanuit KBC groep. De sponsoring dekt echter niet alle kosten van de club. Daarom heeft het bestuur beslist om het lidmaatschap volledig gratis aan te bieden en alleen een kleine bijdrage te vragen bij deelname aan een fysieke activiteit. En dit dan enkel nog maar indien deze activiteit niet kostendekkend kan georganiseerd worden. Het juiste bedrag van een activiteit wordt steeds op voorhand meegedeeld. Het gebruik van de website en clubblad zijn steeds volledig gratis.
 

Moet ik als lid aan alle activiteiten deelnemen?

Neen. Iedereen is vrij om deel te nemen naargelang zijn eigen mogelijkheden. Heb je minder interesse in een bepaalde activiteit, dan sla je gewoon een keertje over. Bedenk echter wel hoe vaker je deelneemt, hoe sneller je kennis en vriendschap met andere leden opbouwt.
Hoe meer je speelt, hoe beter je ook wordt.


 

Waarom zou ik lid worden?

Deze vraag moet je natuurlijk een stukje zelf beantwoorden. Naast de toffe activiteiten, vriendschap, gezelligheid en het feit dat alle leden iets met squash te maken hebben, is er nog een goede reden. KBC Squash Club Leuven is een personeelsclub van KBC groep en (klein)dochter maatschappijen, wat een bijkomende band schept.
Lid worden heeft dus onmiskenbaar een aantal voordelen, welke we hier graag even op een rijtje zetten:

  1. Je kunt deelnemen aan gezellige en aantrekkelijke activiteiten
  2. Je kunt eens op een andere manier kennis maken met collega’s
  3. Je kunt zelf foto's en tips plaatsen en reacties geven op andere foto's of tips in de fora
  4. Je kunt op een gemakkelijke manier hulp zoeken op strategische en technische vragen

Wat moet ik doen om lid te worden?

Lid worden is heel eenvoudig, vul de ledenadministratie pagina van deze webstek in (link hieronder). Na de controle door onze beheerder krijg je een bevestiging en kan je aan de slag. Naast de gegevens die nodig zijn om je te identificeren, vragen we om wat extra gegevens aan te duiden. Deze gegevens laten ons toe om de activiteiten aan te passen naargelang de kennis en interesses van de leden.

 

Registreren
Hier kan je je laten registeren.

Door je te laten registeren, verklaar je akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van de KBC Squash Club Leuven en de regels mbt. activiteiten.